menu
nagłówek | header | image

Warsztaty

1. 4 września 2024 – 10:00-12:00 – Sala Kongresowa A

Zastosowanie metod toksykologii in silico do badań toksyczności na przykładzie bojowych środków trujących oraz N-nitrozamin w żywności

Prowadzący:
- dr n. med. i n. o zdr. inż. Maciej Noga (Zakład Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej, Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi)
- mgr inż. Adrian Frydrych (Pracownia Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski)
- dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR, prof. IEM (Pracownia Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski oraz Zakład Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej, Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi)

foto dr n. med. i n. o zdr. inż. Maciej Noga
dr n. med. i n. o zdr. inż. Maciej Noga
foto mgr inż. Adrian Frydrych
mgr inż. Adrian Frydrych
foto dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR, prof. IEM
dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR, prof. IEM

Celem Warsztatów jest prezentacja zastosowania nowoczesnych narzędzi toksykologii in silico wykorzystujących zarówno proste, jak i zaawansowane oprogramowania do predykcji toksyczności substancji chemicznych. Uczestnicy zapoznają się z szerokim spektrum metod in silico, obejmujących zarówno techniki jakościowe, jak i ilościowe, dostępne poprzez platformy komercyjne oraz bezpłatne serwisy internetowe. Szczególna uwaga zostanie poświęcona toksyczności ostrej (LD50), biohydrolizie i degradacji bojowych środków trujących (losy w środowisku), w tym supertoksycznych Novichoków oraz bojowych środków trujących z serii V i G. Warsztaty będą także okazją do zgłębienia wiedzy na temat oceny potencjalnego ryzyka kancerogennego związków z grupy N-nitrozoamin, często występujących jako zanieczyszczenia w żywności. Zaplanowane warsztaty pozwolą uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi toksykologii in silico spełniając wymogi zasady 3R (Replacement – zastąpienie, Reduction – ograniczenie, Refinement – doskonalenie) w toksykologicznej ocenie ryzyka następnej generacji (Next Generation Risk Assessment).


2. 4 września 2024 – 10:00-12:00 – Sala Kongresowa B

Zastosowanie przenośnej spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej (pXRF) w analizie toksykologicznej w kontekście toksykologii sądowej, regulacyjnej i środowiskowej

Prowadzący:
- mgr inż. Damian Kobylarz (Zakład Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej, Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi)
- inż. Łukasz Niżnik (Zakład Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej, Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi)
- dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR, prof. IEM (Pracownia Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski oraz Zakład Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej, Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi)

foto mgr inż. Damian Kobylarz
mgr inż. Damian Kobylarz
foto inż. Łukasz Niżnik
inż. Łukasz Niżnik
foto dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR, prof. IEM
dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR, prof. IEM

Warsztaty będą poświęcone eksploracji możliwości wykorzystania techniki pXRF (ang. portable X-Ray Fluorescence), tj. przenośnej spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej (pXRF) w trzech kluczowych obszarach: toksykologii sądowej, regulacyjnej oraz środowiskowej. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę na temat zaawansowanych zastosowań pXRF, umożliwiających szybką, nieniszczącą, precyzyjną i „białą” analizę pierwiastków chemicznych w różnych próbkach stałych (biżuteria, zabawki oraz przedmioty uczestników konferencji). Warsztaty będą okazją do dyskusji o roli techniki pXRF w analizie toksykologicznej w kontekście toksykologii sądowej, regulacyjnej i środowiskowej. Przez połączenie teorii z praktycznymi ćwiczeniami, uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę na temat tej wyrafinowanej techniki w kontekście analizy toksykologicznej, co znacząco rozszerzy ich kompetencje w zakresie innowacyjnych metod analiz toksykologicznych.

Formularz rejestracji na warsztaty
aktualizacja: 2024-03-24