menu
nagłówek | header | image

Opłaty

do 15.06.2024 do 31.07.2024
Uczestnicy 990 PLN 1200 PLN
słuchacze szkół doktorskich 490 PLN 490 PLN
studenci 490 PLN 490 PLN
 • Nie ma możliwości dokonania płatności na miejscu Konferencji.
 • O wysokości opłaty decyduje data wpłaty.

Opłata obejmuje:

 • Udział w Ceremonii Otwarcia Konferencji
 • Udział we wszystkich Sesjach Konferencji
 • Udział w Warsztatach
 • Obiad, przerwy kawowe przez 3 dni Konferencji
 • Materiały konferencyjne
 • Udział w Uroczystej Kolacji
 • Udział w Ceremonii Wręczenia Nagród i Zamknięcia Konferencji

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
SWIFT/BIC: CITIPLPX
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, toksykologia2024

Rezygnacja z udziału:

 • po 23.08.2024 - brak zwrotu opłaty
 • Wszystkie rezygnacje należy zgłaszać mailowo na adres: konferencje@ump.edu.pl.

Faktury:

 • Dane do faktury należy podać podczas rejestracji.
 • Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać fakturę z odroczonym terminem płatności, prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Konferencji pod adresem konferencje@ump.edu.pl
 • Po dokonaniu rejestracji bez podania danych do faktury wnioski o wystawienie faktury będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres konferencje@ump.edu.pl
 • Faktury wystawiane będą na podstawie dokonanej płatności.
 • Wystawienie faktury jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży.
 • Po tym terminie wystawienie faktury będzie niemożliwe.
 • Podstawa prawna: Terminy wystawiania faktur - zasada ogólna. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
aktualizacja: 2024-03-24