menu
nagłówek | header | image

Streszczenia

POSTĘPOWANIE

 • Termin składania abstraktów do 31.05.2024
 • Streszczenie powinno być napisane w języku angielskim
 • Dopuszczalny limit słów dla każdego streszczenia nie powinien przekraczać 300 słów
  Uwaga: dodawanie wykresów/tabeli/obrazów ma wpływ na liczbę słów
 • publikacja abstraktów w Advances in Clinical and Experimental Medicine – IF=2.1
 • Streszczenie (w postaci pliku Word - pobierz wzorzec streszczeń ) należy przesłać za pomocą poniższego panelu abstraktów
 • Autorzy korespondencyjni zostaną powiadomieni o statusie streszczenia do 10.06.2024
 • Należy dokonać pełnej rejestracji, aby każda praca przyjęta do prezentacji została umieszczona w materiałach konferencyjnych
 • Plakaty przyjęte do prezentacji będą również publikowane on-line. Należy przygotować wersję pdf.

PREZENTACJA POSTERU

 • Głównym celem powinno być jasne i zwięzłe przedstawienie projektu w atrakcyjnym wizualnie formacie A0 (841 x 1 189 mm), który jest czytelny z odległości 1-1,5 metra
 • Należy zminimalizować ilość tekstu i mniej istotne szczegóły oraz podkreślić graficzne metody prezentacji

Panel zgłaszania streszczeń

(wejście do Panelu Zgłaszania Streszczeń na podstawie loginu i hasła przesłanego zwrotnie na e-mail podany podczas rejestracji)
aktualizacja: 2024-03-24