menu
nagłówek | header | image

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W 2023 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego powierzył organizację kolejnej Konferencji Oddziałowi Poznańskiemu oraz Oddziałowi Wrocławskiemu Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, dlatego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w: XIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego pt.: „Perspektywy i wyzwania współczesnej toksykologii”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 4-6 września 2024 roku.

Tytuł konferencji obejmuje szeroki zakres tematyczny zgodny z interdyscyplinarnym charakterem toksykologii, jako nauki, a planowane sesje dotyczyć będą: toksykologii doświadczalnej, molekularnej i genetycznej, in vitro, nanotoksykologii, analityki toksykologicznej, toksykologii klinicznej, sądowej i uzależnień, także toksykologii weterynaryjnej, przemysłowej, środowiskowej, żywności i kosmetyków.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w Konferencji, zarówno Członków Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Młodych Naukowców i Studentów, jak i wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką. Toksykologia łączy ludzi nauki i praktyki.

Zapraszamy do dzielenia się wynikami Państwa badań zarówno w formie prezentacji ustnych, jak i sesji posterowych, a dla Autorów najlepszych prac przewidujemy nagrody. Oferujemy interesujące wykłady, sesje plenarne i warsztaty.

Podczas Konferencji odbędzie się również Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

Udział w Konferencji to wielka szansa na wymianę doświadczeń i podzielenie się wiedzą, to okazja do spotkań sprawdzonych przyjaciół i dobrych znajomych oraz poznania nowych, a także szansa do nawiązywania kontaktów naukowych oraz poszukiwania potencjalnych partnerów do wspólnego realizowania przyszłych projektów badawczych.

Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony podczas Konferencji czas będzie dla nas Wszystkich doskonałą okazją do dyskusji o najnowszych trendach, wyzwaniach oraz perspektywach WSPÓŁCZESNEJ TOKSYKOLOGII.

Liczymy na Państwa obecność, inspirujące wykłady i prezentacje oraz owocne obrady.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Ewa Florek
Katedra i Zakład Toksykologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
Katedra i Zakład Toksykologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Patronat Honorowy

logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
aktualizacja: 2024-03-24